Hangar lotniczy

Szczegóły projektu

Opis:
Zespół obiektów wraz z hangarami lotniczymi do produkcji helikopterów. Obiekt wielonawowy w konstrukcji mieszanej stalowo – żelbetowej z suwnicami natorowymi w każdej z naw. Rozpiętość naw 3 x 40,0 m. Dodatkowo zaprojektowano obiekty współtowarzyszące tj. budynek straży pożarnej, stanowiska prób itp. Fundamentowanie pośrednie w postaci pali żelbetowych.

Dane techniczne:
Powierzchnia – 7 000 m2
Wysokość – 14,5 m

Zakres opracowania:
projekt budowlany i wykonawczy