Budynek handlowy

Szczegóły projektu

Opis:
Obiekt handlowy wielonawowy w konstrukcji mieszanej. Dach w konstrukcji stalowej wsparty na słupach żelbetowych. Ściany murowane z pustaków gazobetonowych. Poszycie dachu wielowarstwowe z membraną dachową. Fundamenty żelbetowe bezpośrednie.

Dane techniczne:
Powierzchnia – 6 000 m2
Wysokość – 8,0 m

Zakres opracowania:
projekt budowlany i wykonawczy